IoT – vad är det?

IoT – vad är det?

Internet of Things är ett begrepp som på ett samlande plan beskriver utvecklingen som innebär att diverse maskiner, apparater, människor och varelser förenas via sensorer och datorer. Begreppet kan kännas diffust och komplicerat, men det är ett viktigt område inom digitaliseringens värld.

Faktum är att vi i Sverige till och med har ett särskilt utbildningsprogram på Uppsala Universitet med inriktning mot IoT. Där handlar studierna om att se till teknikens möjligheter snarare än att se på framtidens utmaningar.

I praktiken innebär IoT att olika saker lär sig att uppfatta sin omvärld och på ett digitalt plan kommunicerar med den. Det skapar i sin tur ett beteende baserat på en viss situation, vilket medverkar till att miljöer, tjänster och produkter blir mer anpassade, smarta och effektiva.

Utvecklingen inom IoT har gått snabbt på slutet i takt med att antalet uppkopplade enhet ökat. Man har helt enkelt sett möjligheterna med att göra mer nytta av det som redan är uppkopplat. IoT genererar fördelar till samhället och företag, men även privatpersoner. Med hjälp av sensorer kan du exempelvis kontrollera ditt hus och din trädgård. Lika väl som du kan planera din bilkörning med hjälp av smart teknik och inbyggda funktioner.